Romualdo Mačiulio tėvai

Romualdo Mačiulio tėvai jį visą laiko auklėjo būti geram, nemeluoti, visada padėti silpnesniems. Už tai jis jiems be galo dėkingas.

„Ačiū Tėti, Mama. Myliu jus.“ – šypsodamasis taria Romualdas suvokdamas doro auklėjimo pasekmes.